Termes I Condicions
Bida Application, S.L.

B66954892
CONSOLAT DEL MAR, 15 2 2. Barcelona , Barcelona SPAIN - 08003
info@tomabida.com

Els Termes I condicions presents I generals d’us I contracte (d’ara endavant col·lectivament anomenades Condicions) regulen l’ús I l’accés a l’aplicació mobil computeritzada BIDA, propietat de BIDA APPLICATION, S.L. (d’ara endavant referida col·lectivament com L’EMPRESA) per usuaris registrats (d’ara endavant referits col·lectivament com Usuari o Usuaris) a més de les vendes I l’adquisició d’una relació contractual entre L’EMPRESA i l’Usuari durant el procés de contractar serveis oferts a través de BIDA

L’EMPRESA ofereix un serveix a través de BIDA que permet als Usuaris la possibilitat d’accedir a una consumició gratuïta a un dels diferents establiments de negocis afiliats al servei, a través d’una subscripció única per els Usuaris.

L’EMPRESA no intervé en l’execució dels serveis oferts a través de BIDA, esdevenint els negocis associats els únics responsables per l’entrega correcta dels serveis d’acord amb les anunciades característiques a BIDA
L’accés a BIDA és condicional a l’acceptació i/o obediències d’aquests Termes i Condicions:
Accés i registre
Per ser membre de BIDA és essencial complir amb els requeriments següents:
- Tenir com a mínim 18 anys d’edat
- Omplir amb dades verdaderes els camps obligatoris del formulari de registre, que demana dades personals

L’usuari garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i subministrades de manera legítima a L’EMPRESA en el seu registre a BIDA són certes, acurades i completes. A més, l’Usuari es compromet a mantenir les seves dades actualitzades. En el cas que l’Usuari proporcioni dades falses, no acurades o incompletes o si L’EMPRESA considera que hi ha sospites raonables per dubtar de la veracitat, correcció i compleció de les dades, L’EMPRESA li pot negar l’accés present i futur a l’ús de BIDA o qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

Quan es registra a BIDA, l’Usuari ha d’introduir el seu nom complet, un correu electrònic com a identificació d’usuari i seleccionar una contrasenya. La contrasenya serà estrictament confidencial, personal i intransferible. L’Usuari promet no revelar la informació relacionada amb el seu compte ni fer-lo accessible a terceres parts. L’Usuari serà únic responsable en cas d’ús de les dades mencionades per terceres parts, incloses les declaracions expressades a BIDA, o qualsevol altre acció que es faci per l’ús del seu nom d’usuari/a i/o la contrasenya.

L’EMPRESA permet el registre a BIDA a través de la sincronització amb serveis de terceres parts (per exemple, connexió amb compte de Facebook). L’EMPRESA sempre demanarà a l’Usuari/usuària el seu consentiment previ al registre amb la sincronització de serveis entre una tercera part i L’EMPRESA

L’EMPRESA no pot garantir la identitat dels Usuaris registrats; d’aquesta manera, no pot ser responsable per l’ús de la identitat d’un usuari/a registrat per terceres parts no registrades. L’Usuari promet informar immediatament L’EMPRESA del robatori, revelació o pèrdua del seu nom d’usuari/a o de la contrasenya.
Responsabilitat de L'EMPRESA
L’EMPRESA no té l’obligació de verificar la identitat dels usuaris, ni la veracitat, posada al dia, compleció i/o autenticitat de les dades que proporcionen.

L’EMPRESA no té control i no serà responsable pel contingut descartat pels usuaris a través de BIDA, esdevenint aquests els únics responsables per l’adequació legal de dits continguts

L’EMPRESA no té obligació de controlar i no controla l’ús que els Usuaris facin de BIDA, i en conseqüència no garanteix que els usuaris facin servir BIDA d’acord amb els termes establerts en les presents Condicions, ni tampoc que facin us diligent i/o prudent del mateix.

L’EMPRESA es reserva el dret a limitar, total o parcialment, l’accés a BIDA a certs Usuaris, a més de cancel·lar, bloquejar o eliminar cert tipus de continguts, fent servir eines tecnològiques adequades per aquest propòsit, si tingués coneixement efectiu que l’activitat o informació emmagatzemada és il·legal o que perjudica o propietats o drets de terceres parts. En aquest sentit, L’EMPRESA podrà establir els filtres necessaris per evitar que continguts il·legals o perjudicials puguin ser publicats a la xarxa a través del servei.

L’EMPRESA no respondrà en cas d’interrupcions de servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, o per interrupcions de la xarxa d’Internet per raons que estiguin fora del seu control.

L’EMPRESA no és responsable per cap error de seguretat que pugui succeir, o per danys puguin ésser causats per el sistema de computadora de l’Usuari (hardware i software), arxius o documents emmagatzemats al mateix, en conseqüència de:

- La presència d’un virus al sistema de computadora de l’usuari o al seu terminal mòbil, emprat per la connexió als serveis i continguts de BIDA.
- Una errada de funcionament del navegador;
- Fer servir versions no actualitzades del mateix.
Protecció de dades
Per els propòsits de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre en referència a la Protecció de Dades personals, les dades personals dels usuaris registrats a BIDA són protegits sota la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 (LOPD en espanyol) i altres regulacions de protecció de dades. En compliment, les dades personals processades a BIDA són declarades en un arxiu de propietat privada davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per tal de respondre a preguntes, administrar els nostres serveis o enviar informació sobre els nostres serveis i promocions proporcionats que l’Usuari no ha objectat per tal ús.

L’EMPRESA és responsable pels arxius, l’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una petició escrita al correu de L’EMPRESA, incloent una fotocòpia del seu DNI, acció que requereix i domicilia en enviar-li la confirmació de la seva acció en resposta a la seva petició.

En qualsevol cas, l’EMPRESA garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les dades personals, havent adoptat les mesures de seguretat requerides, que permeten raonablement assegurar la protecció de les teves dades personals i prevenir la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o el seu accés no autoritzat.
Procés de Registre
L’Usuari pot accedir als serveis oferts a través de BIDA seguint tot els passos del Procés de Registre establert per BIDA.

El preu dels serveis oferts a BIDA inclouen impost pel valor afegit (IVA o VAT) o altres impostos que puguin ser aplicables en qualsevol cas, expressats en Euros (€)

Els preus aplicables seran aquells publicats automàticament durant el procés de contracte en la darrera fase del mateix. L’Usuari sempre serà informat del preu final abans de la compleció l’entrada al Registre. L’Usuari podrà fer el pagament amb targeta de crèdit i targeta de dèbit.

El registre a l’entrada de BIDA informarà l’Usuari via correu electrònic, una vegada el procés de registre hagi estat completat, de totes les característiques rellevants del servei contractat. Si l’Usuari no rep el correu de confirmació en les vint-i-quatre hores seguides a la compleció de la compra, serà la responsabilitat de l’Usuari confirmar amb L’EMPRESA l’aprovació de la transacció.

Qualsevol pagament fet a L’EMPRESA suposarà l’emissió d’una factura en nom de l’Usuari d’acord amb les dades proporcionades durant el registre d’entrada. Els usuaris registrats a BIDA podem demanar de L’EMPRESA una còpia de la factura a través del correu electrònic de contacte de L’EMPRESA.
Cancel·lació i dret de retirada
BIDA treballa amb un model de renovació automàtica mensual. L’Usuari pot cancel·lar la subscripció i retirar-se de BIDA comunicant-ho via correu electrònic a l’adreça de l’EMPRESA o ell/ella es pot retirar mitjançant el seu perfil que se li proporciona amb l’opció “delete account”. En el moment que l’Usuari notifiqui la retirada a l’EMPRESA, la renovació automàtica la subscripció a BIDA serà interromput.

Com a norma general, els serveis oferts i contractats a través de BIDA no seran subjectes al dret de Retirada d’acord amb l’article 103 a) del decret legislatiu reial 1/2007, amb data del 16 de novembre, que aprova el text consolidat de la Llei General per la Protecció de Consumidors i Usuaris, per el qual un cop el contracte del servei es faci, serà considerat que l’execució de la provisió del servei ha començat i en conseqüència l’Usuari no tindrà el dret de retirada o a recobrar la quantitat contractada.
Actualització i modificació de BIDA
L’EMPRESA pot modificar aquestes Condicions en qualsevol moment per correu electrònic, o pel sistema intern de missatges de BIDA o publicant els termes modificats a BIDA. Tots els termes modificats prendran efecte automàticament als 30 dies d’haver estat publicats.

De la mateixa manera, l’EMPRES es reserva el dret de fer actualitzacions, modificacions o esborraments de qualsevol informació inclosa a BIDA, a la seva configuració i presentació i les condicions d’accés, en qualsevol moment sense avís previ, sense assumir cap responsabilitat per això.
Copyright
L’EMPRESA és propietària o llicencia els drets de propietat intel·lectual i industrial dels textos, disseny gràfic, codi base, i la resta de contingut de BIDA protegida sota les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Com a conseqüència, l’exercici exclusiu i explotació dels mateixos correspon a l’EMPRESA en qualsevol forma, i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en acord amb la legislació espanyola en drets de propietat industrial i intel·lectual.

L’autorització de l’Usuari per accedir a BIDA no implica una renúncia, transmissió, llicència o transferència total o parcial dels drets de propietat industrial o intel·lectual per l’EMPRESA.

L’Usuari que per la seva voluntat comparteix qualsevol tipus de contingut a través de BIDA, a més de pels perfils a xarxes socials de l’EMPRESA, li dona a l’EMPRESA una llicència no exclusiva, gratuïta i per tot el mon limitada a la reproducció i comunicació pública de dit contingut a través del servei de repartiment de BIDA.

L’Usuari garanteix L’EMPRESA que ell/ella és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut que ell/ella comparteixi o que té l’autorització dels propietaris del mateix sense violar cap regulació, contracte, dret, interessos o drets de propietat de terceres parts.
Resolució de Conflictes
En el cas que qualsevol conflicte sorgeixi entre els usuaris de BIDA, l’EMPRESA demana que el seu canal de servei d’atenció al client sigui emprat per avançat enviant un correu electrònic a L’EMPRESA detallant les raons de la disputa i proporcionant tota la documentació que pugi ésser d’interés. L’EMPRESA analitzarà la disputa i el raonament proporcionat per ambdues parts i proporcionarà una solució en el temps més curt possible principalment tenint en consideració que el dia d’execució dels serveis contractats no sigui perjudicat.
Independència de les clàusules
Si alguna de les clàusules d’aquestes Condicions sigui nul·la i invàlida o invalidable, serà considerada com no donada. Tal declaració de nul·litat no invalidarà la resta de les condicions, que mantindran la seva validesa i efectivitat entre les parts.

Si qualsevol clàusula d’aquestes Condicions es declarada nul·la total o parcialment o inefectiva, aquesta nul·litat o inefectivitat afectarà només tal provisió o la part de la qual és nul·la i invàlida o inefectiva, i les condicions sobreviuran en tots els altres respectes. Tal provisió o la part de la mateixa és afectada per no donada per garantida.
Termes de l'ús dels cupons promocionals
Els Usuaris poden fer servir qualsevol dels diversos cupons promocionals per beneficiar-se d’existents ofertes de L’EMPRESA mentre aquests hagin estat emesos o validats per L’EMPRESA i estan dins el seu període de validesa.

Tots els cupons promocionals estan limitats a un únic ús per l’Usuari. En particular, els cupons promocionals seran limitats a un únic usuari de pagament, compte i número de telèfon. L’EMPRESA es reserva el dret de demanar a l’Usuari documentació addicional en el cas que sospiti que una possible duplicació de comptes s’està produint per beneficiar-se d’una promoció pel mateix usuari.
Obligacions de l'Usuari
L’Usuari és responsable de tenir els serveis necessaris i l’equipament per buscar per internet i accedir a BIDA. En cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir a BIDA, l’Usuari pot informar L’EMPRESA que procedirà a analitzar la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre en el període de temps més curt possible.

L’Usuari és plenament responsable per l’accés i l’ús correcte del seu perfil i altres continguts de BIDA subjectes a la legalitat vigent, ja sigui nacional o internacional, a més dels principis de bona fe, moralitat, bons costums i ordre públic. A més, l’Usuari específicament adquireix el compromís d’observar amb diligència les Condicions presents.

Els Usuaris no faran servir el seu perfil i altres continguts de BIDA per propòsits il·lícits o efectes que siguin perjudicials pels drets i interessos de terceres parts, o que en qualsevol manera puguin fer mal, desarmar, afectar o deteriorar BIDA, els seus continguts i serveis. De la mateixa manera, està prohibit prevenir l’ús normal el gaudi de BIDA als altres usuaris.

L’EMPRESA no pot ser considerada com la responsable editorial, i expressament declara que no s’identifica amb cap de les opinions que poden ser expressades pels usuaris de BIDA als espais de BIDA determinats especialment pels comentaris dels Usuaris, les conseqüències dels quals són responsabilitat de l’emissor de dit comentari en la seva integritat. Especialment en les opinions expressades pels usuaris sobre la qualitat dels serveis proporcionats per els proveïdors de serveis contractats a través de BIDA.

Aquells que no compleixin amb aquestes obligacions seran considerats responsables legals per qualsevol mal que causin. L’EMPRESA no serà considerada responsable legal per qualsevol conseqüència o mal que pugui sorgir de tal accés o l’ús il·legal de terceres parts.

En general, l’Usuari està d’acord amb, inclòs però no exclòs:

- A no proporcionar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir cap contingut que pugui implicar una intrusió il·legítima o infringir de qualsevol manera els drets basats en l’honor, imatge i privacitat personal i familiar de terceres parts, especialment de menors. br /> - No publicar cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfob, obscè, pornogràfic, abusiu, difamatori, enganyós, fraudulent o de qualsevol manera contrari a la moralitat o ordre públic a qualsevol secció de BIDA tampoc el seu perfil o el d’altres Usuaris
- No alterar o modificar BIDA, total o parcialment, passant per sobre, desactivant o manipulant qualsevol altre funció o serveis de la mateixa manera
- No infringir els drets de propietat industrial o intel·lectual o regulacions per la protecció de dades personals
- No fer servir BIDA per insultar, difamar, intimidar, violar la imatge d’algú o assetjar altres Usuaris
- No introduir virus informàtics, arxius perjudicials o qualsevol altre software que pugui causar danys o alteracions en els continguts o sistemes de L’EMPRESA o de terceres parts
- No enviar correus electrònics de naturalesa massiva o repetitiva als Usuaris, tampoc enviar adreces de correu electrònic de terceres parts sense el seu consentiment
- No dur a terme accions de publicitat de bens o serveis sense el consentiment previ de L’EMPRESA.

Qualsevol Usuari pot reportar un altre Usuari quan consideri que ell/ella consideri que algunes d’aquestes Condicions s’estan trencant, a més tots els Usuaris poden informar L’EMPRESA de qualsevol abús o violació d’aquestes condicions. L’EMPRESA verificarà aquesta informació, tan aviat com sigui possible, i adoptarà les mesures considerades com a necessàries, reservant-se el dret de retirar o suspendre qualsevol compte de BIDA per el trencament d’aquestes Condicions. De la mateixa manera, L’EMPRESA es reserva el dret de retirar o suspendre qualsevol missatge amb contingut ofensiu o il·legal, sense la necessitat d’un avís previ o una notificació posterior.
Llei aplicable
Aquestes Condicions seran governades per la llei espanyola, que s’aplicaran en el que no estigui previst en aquestes Condicions d’acord amb l’interpretació, validesa i execució. De la mateixa manera, ambdues parts envien, anul·lant expressament qualsevol altre jurisdicció, als Tribunals de Barcelona

La Comissió Europea ha fet disponible recentment als consumidors de la Unió Europea la resolució BIDA per resoldre conflictes de manera amigable en el comerç electrònic (Article 14, paràgraf 1, Regulació (EU) 524/2013) per el que els usuaris de BIDA tenen el dret a enviar queixes a el següent link.